Vikingskip frå fjord til fjell

13. til 24. juli 2019 seglar fire vikingskip frå Tønsberg, nedover kysten og opp Telemarkskanalen

Hakastein, onsdag 17. juli

PROGRAM FOR DAGEN

Markering av den gamle kirkeplassen Hakastein onsdag.17.07 mellom kl. 11 og 12

Gunnar Thelin i Skien menighet organiserer denne markeringen. Markeringen gjennomføres ved at han og publikum kommer ned til stranda og vi ankrer opp rett utenfor og mot han. Han bruker en ropert og først vil han ha en orientering om historien til Hakastein.

Deretter skal vi i fellesskap gjennomføre Tidebønner-sext (tilnærmet slik de gjorde i klostrene). Han har kopiert opp en god del ark som vi skal lese igjenom på forhånd.

Prosten vil lese noen bønner. Han leser ei linje i bønnen og vi leser neste linje og slik fortsetter det noen linjer. Vi vil også synge en salme.

Hakastein kulturminnepark (Foto: Orf3us, CC BY 3.0)