Vikingskip frå fjord til fjell

13. til 24. juli 2019 seglar fire vikingskip frå Tønsberg, nedover kysten og opp Telemarkskanalen

Vikingveka

I juli 2019 seglar fire vikingskip frå Tønsberg og inn Telemarkskanalen. Dette er kopiar av ekte skip frå vikingtida. Skipa vil stoppe i fleire byar og tettstader undervegs, og det er høve til å kome ombord og sjå nærare på skipa.

Stadene vi skal innom